TİKİNTİYƏ NƏZARƏT

  • Tikinti sahəsində işlərin keyfiyyətinə nəzarət
  • Qüvvədə olan tikinti normalarının tətbiqi
  • Sahəyə daxil olan materialların uyğunluğunun yoxlanılması
  • 3-cü tərəf testlərin iştirakının təşkil edilməsi və nəzarət edilməsi
  • SƏTƏM qaydalarına riayət olunmasına nəzarət
  • Tikintinin layihə üzrə aparılmasına nəzarət edilməsi
  • Standartlara uyğun olaraq sənədləşdirilmənin aparılmasına nəzarət
  • İstismar, işəsalma, təmir üçün lazımi sənədlərin hazırlanmasına nəzarət