Layihələndirmə

Neft-qaz, enerji, mülki və digər sahələrdə layihələndirmə üzrə xidmətlər toplusu təqdim edirik. Qabaqcıl texnologiyalardan və materiallardan istifadə edərək sadə və mürəkkəb strukturlu bina və qurğuların layihələndirmə işləri yerinə yetirilir.

MEMARLIQ VƏ KONSTRUKSİYA

 • Eskiz layihələrin hazırlanması
 • Memarlıq işçi layihələrin hazırlanması
 • Konstruktiv hesabatların aparılması
 • Dəmir-beton konstruksiyaların layihələndirilməsi
 • Sahədə iş üçün detallı cizgilərin, armatur əymə cədvəllərinin hazırlanması
 • Metal konstruksiyaların layihələndirilməsi
 • Polad konstruksiyaların detallı emalat cizgilərinin hazırlanması
 • Torpaq qazma, kipləşdirmə, təkmilləşdirmə layihələrinin hazırlanması

ELEKTRİKA VƏ MEXANİKA

 • İşıqlandırma sisteminin layihələndirilməsi
 • Torpaqlama və ildırımdan qoruma cizgilərinin və hesabatların hazırlanması
 • Yüksək gərginlik xəttlərinin layihələndirilməsi
 • Zəif cərəyan xəttlərinin layihələndirilməsi
 • Layihəyə uyğun düzxətli sxemlərin hazırlanması
 • Elektrik hesabatların hazırlanması
 • Kabel cədvəli və kabel siyahısının hazırlanması, kabel trassının qurulması
 • Havalandırma, isitmə və soyutma sistemlərinin layihələndirilməsi
 • Hesablanmış gücə uyğun avadanlıqların seçilməsi
 • Su-kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi
 • Yanğın mühafizə sistemlərinin, sprinkler xəttlərinin layihələndirilməsi

Layihələndirmə prosesi tamamlandıqdan sonra tərəfimizdən dövlət orqanlarınma bütün lazımi icazələrin və sənədlərin alınmasında xidmətlərimizi təqdim edirik.

 • Texniki şərtlərin, torpaq sahəsinin uyğunluğu sənədlərinin alınması
 • Yerli normalara uyğun smeta sənədlərinin hazırlanması
 • Layihələrin müvafiq dövlət orqanlarında təsdiq edilməsi
 • Dövlət qurumlarında layihələrin müdafiəsi
 • Səlahiyyəli orqanlar ilə görüşlərin keçirilməsi
 • Tikintiyə icazə alınması
 • Obyektin mühəndis kommunikasiya şəbəkələrinə qoşulması
 • Obyektin istismara verilməsi.