Tikintiyə nəzarət

Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi zamanı nəzarət xidmətləri yerinə yetiririk. Sifarişçi qismində çıxış edərək tikintiyə tam texniki nəzarət, podratçılar şirkətlər üçün tikintinin və sənədləşdirmənin doğru aparılması üçün əməliyyat nəzarəti, layihəçilər üçün layihəyə uyğunluğun yoxlanılaraq müəllif nəzarəti həyata keçirilir. Tikinti işlərini keyfiyyətli, vaxtında aparılması üçün ən doğru seçimdir.

  • Tikinti sahəsində işlərin keyfiyyətinə nəzarət
  • Qüvvədə olan tikinti normalarının tətbiqi
  • Sahəyə daxil olan materialların uyğunluğunun yoxlanılması
  • 3-cü tərəf testlərin iştirakının təşkil edilməsi və nəzarət edilməsi
  • SƏTƏM qaydalarına riayət olunmasına nəzarət
  • Tikintinin layihə üzrə aparılmasına nəzarət edilməsi
  • Standartlara uyğun olaraq sənədləşdirilmənin aparılmasına nəzarət
  • İstismar, işəsalma, təmir üçün lazımi sənədlərin hazırlanmasına nəzarət